NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Krásná práce poskytuje jako zaměstnavatel s více než 50% osob se zdravotním postižením dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, tzv. náhradní plnění.

Náhradní plnění lze považovat za alternativu při řešení plnění zákonné povinnosti. Tato povinnost se vztahuje k firmám a státním institucím, jejichž počet zaměstnanců je vyšší než 25.  Těmto zaměstnavatelům zákon ukládá zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v povinném podílu 4%. To je povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkový počet zaměstnanců daného zaměstnavatele. Tedy 1 zaměstnanec se zdravotním postižením na 25 zaměstnanců. Pokud zaměstnavatel nezaměstnává daný počet osob se zdravotním postižením, neplní zákonnou povinnost. Má však možnost využít náhradní plnění.

Náhradní plnění  může uplatnit odebíráním produktů, zboží nebo služeb od jiného subjektu. Tento subjekt musí zaměstnávat více než 50% osob se zdravotním postižením.

Pokud nevyužijete náhradní plnění, ani nezaměstnáte osobu se zdravotním postižením, musíte odvádět peníze do státního rozpočtu.  Krásná práce vám nabízí jedinečné řešení problematiky zaměstnávání zdravotně postižených osob v podobě náhradního plnění 2017.